Med ålderns rätt – eller inte

spruta

För en tid sedan läste jag om en veterinär i 80-årsåldern, som av misstag avlivade fel katt. I stället för den tilltänkta katten fick en 8-månaders frisk kattpojke sätta livet till… I dag kan man i Expressens nätupplaga läsa att Socialstyrelsen begär att en 80-årig kvinnlig läkare fråntas sin läkarlegitimation. Detta sedan hon under en lång tid skrivit ut mängder av narkotikaklassade och beroendeframkallande mediciner; hennes verksamhet har enligt Socialstyrelsens tillsynsenhet nära nog varit ett försörjningsställe för missbrukare. Utan att ha några som helst belägg för det skulle jag kunna tänka mig att personer som passerat 80 års ålder, statistiskt sett, är överrepresenterade även när det gäller jaktolyckor.

Storkelinas slutsats: personer som ägnar sig åt yrken eller göromål (ex.vis jakt & bilkörning), som kräver någon form av legitimation/licens/tillstånd, bör få rätten till utövande prövad regelbundet efter att de upnått en viss ålder. Självklart kan även yngre personer drabbas av sjukdom etc och därmed bli olämpliga utövare, men här är det främst behandlande läkare som måste ta ett större ansvar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *