Hutlöst

karta1

Som jag tidigare nämnt så ämnar jag och Tommie bygga en liten gäststuga (friggebod) på landet. Sedan en tid har vi två tomter, och tanken är att ställa stugan på den i dag obebyggda. Som de flesta känner till så krävs det vanligtvis inget bygglov för att bygga förråd/stuga på 15 kvm eller mindre. När den planerade byggnaden är “förstahus”, dvs placeras på en i övrigt obebyggd tomt, krävs dock bygglov (undrar varför?).

För att kringgå ovanstående kom jag på den eminenta idén att slå ihop de två fastigheterna till en; jag ringde således till Lantmäteriet. Jag fick ett mycket trevligt bemötande, servicen var fantastiskt  och det skulle inte bli så dyrt eftersom detta var ett “enkelt” ärende = ingen ny mätning krävs, endast ett streck på kartan som skall “suddas” ut. Döm om min förvåning när handläggaren så småningom uppgav den ungefärliga kostnaden till inte mindre än ca 15.000 kr. Vad i helsike motiverar detta? Att man får betala någon form av registreringsavgift för kostnader i samband med ärendets handläggning är givet, men 15.000 kr för att ta bort en linje och dela ut en ny fastighetsbeteckning? Hutlöst 🙁

Som kuriosa kan nämnas att det är linjen som skär igenom den vita “sockerbiten” = huset (se kartan ovan) som är så enkel, men ack så kostsam, att hantera…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *