Könsidentitet & så’nt

Vikingaskepp

Läste i går att skådespelerskan/sångerskan Chers dotter har genomgått ett köns- byte = Cher har numera en 40-årig son vid namn Chaz. Det här med könsbyten, eller för de direkt inblandade könskorrigeringar, får mig att fundera lite. Hur var det förr? Fanns det ex.vis under vikingatiden ett antal män som gång efter annan gick bärsärkargång (med allt vad det innebar…) men egentligen ville vara hemma och ta hand om barn och annan “markservice”? Fanns det kvinnor som stod hemma vid spisen men hela tiden drömde om att röva, våldföra sig på andra kvinnor etc? Någonstans har jag ruskigt svårt att tro att det förhöll sig på det sättet, men om problematiken kring könsidentitet inte är ett modernt dilemma måste det ju ha varit så.

Är könsidentitet och sexuell läggning något vi föds med? Därom tvistar de lärde och själv vet jag inte riktigt vad jag ska tro. Följande frågeställning får mig dock att misstänka att åtminstone sexuella preferenser är något vi till stor del “skapar”: fanns det skofetischister innan människan började bära/tillverka skor? Svaret är med största sannolikhet nej = denna preferens har fötts genom att människor har exponerats för skor. Något säger mig att skofetischism inte är något unikum, utan att detsamma gäller flera andra preferenser.

Hade lika många personer ansett sig vara födda i fel kropp, och med fel kön, om inte massmedierna hade funnits? Hade antalet varit lika stort om inte möjligheten till könskorrigering hade existerat? Jag tror faktiskt inte det. Nu ser dock samhället ut som det gör med påverkan via nyhetsrapportering, bloggar, diverse forum, film/TV osv och vi måste naturligtvis anpassa oss efter det. Vikten av att alla människor ges möjligheten att leva fullvärdiga liv behöver jag knappast betona (?!).

Jag har här tagit upp känsliga frågor och vill därför vara tydlig med att jag inte är ute efter att döma/fördöma någon. Jag är bara en tänkare som ofta funderar över orsak och verkan, dvs hur saker och ting egentligen hänger ihop. Nu vet ni 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *