Vad gäller?

Carlsberg

När det gäller alkohol och minderåriga finns det ett antal mer eller mindre hemmagjorda regler, ex.vis “att personer under 18 år i alla lägen får dricka i hemmiljö”. På sistone har jag hört ett flertal olika varianter och kände mig därför manad att kolla hur det egentligen ligger till. Nedanstående är ett utdrag ur 3 kapitlet i gällande Alkohollag 1994:1738:

9 § “Det är förbjudet att som ombud eller på därmed jämförligt sätt anskaffa alkoholdrycker till den som enligt 8 § inte har rätt att få sådan vara utlämnad till sig. Det är också förbjudet att i annat fall än som avses i 4 kap. 2 § andra stycket 1, 2 och 4-7 i större omfattning tillhandagå annan med att anskaffa alkoholdrycker.
   Spritdrycker, vin eller starköl får inte överlämnas som gåva eller lån till den som inte har fyllt 20 år. Öl får inte överlämnas som gåva eller lån till den som inte har fyllt 18 år.
   
Andra stycket gäller inte när någon bjuder på en alkoholdryck för förtäring på stället. Spritdrycker, vin eller starköl får dock inte bjudas den som inte fyllt 20 år, om det med hänsyn till den bjudnes ålder och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Detsamma gäller i fråga om öl beträffande den som inte fyllt 18 år. Lag (2008:366)”.

Kort sagt: du får inte köpa två burkar mellanöl och överlämna till din 17-årige son, men sonen får dricka ölen “på stället”, det vill säga i ditt sällskap. Det sistnämnda förutsatt att det inte kan antas vara skadligt för gossen eller att han redan är berusad. I ett förslag till en ny alkohollag, SOU 2009:22 DnrS2009/1982/FH, föreslår Länsstyrelsen “ett totalförbud mot att bjuda den som inte fyllt 18 år på alkohol, oavsett sammanhang och sällskap”. Det gäller således för alla berörda att hålla koll på vad som gäller när den nya alkohollagen träder i kraft…

/ Storkelina – informatören

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *