Ingen vän i nöden

Mucuna Pruriens

Örten Mucuna Pruriens innehåller l-dopa, som i kroppen omvandlas till Dopamin och används vid behandling mot Parkinson.

Muhammad Ali är inte bara känd som en av alla tiders främsta boxare; tillsammans med påven Johannes Paulus II och skådespelaren Erland Josephson bidrog han även till att ge Parkinsons sjukdom ett ansikte. Faktum är att det lilla jag visste om Muhammad Ali och hans sjukdomstillstånd länge också var det enda jag kände till om Parkinson...

Mitt intresse för, och min kunskap om, Parkinsons sjukdom (paralysis agitans) ökade avsevärt då en av mina kollegor för några år sedan fick diagnosen. Jag blev plötsligt oerhört medveten om att denna neurologiska sjukdom, som beskrevs detaljerat av James Parkinson redan år 1817, kan drabba vem som helst och gammal som ung.

Den okände Mr. Parkinson är titeln på en 22 minuter lång informationsfilm som gjorts i samarbete med ParkinsonFörbundet. Jag lånade filmen av min kollega – jag såg den och jag blev djupt berörd. Det vore förmätet att påstå att jag tack vare filmen vet hur det är att leva med Parkinson, men jag fick i alla fall en klar och tydlig insikt om att sjukdomen och dess behandling innebär så otroligt mycket mera än enbart de neurologiska symptomen.

Parkinsons sjukdom bottnar i dopaminbrist, vilket ger symptom som naturligt nog lindras vid tillförsel av dopamin. Det förhåller sig dock så att även överskott på dopamin kan ge ett antal besvärliga symptom och dessa i sin tur kan vara väl så svåra att komma till rätta med som de ursprungliga besvären. Att hitta rätt vad gäller medicineringen torde vara en mycket viktig faktor för den som har drabbats av Parkinson, men den egna inställningen såväl som omgivningens är sannolikt också avgörande för den sjukes livskvalitet. Kunskap i ämnet är förmodligen inte heller fel, oavsett om man själv är sjuk eller är nära anhörig/kollega/vän.  Själv har jag just försökt att bidra med en liten, liten smula av det sistnämnda.

Gul ros

/ Storkelina – kollegan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *